Innføring i prosjekteierstyring

Dette e-læringskurset omhandler det vi oppfatter som «beste praksis» for prosjekteierstyring. Påfølgende leksjoner inneholder tema og begreper som er utbredt, men som ikke nødvendigvis sammenfaller med prosjektorganiseringen i din organisasjon. Selv om ikke alle temaene er direkte anvendbare i deres prosjekter, vil det være relevant å ha kjennskap til disse. Spesielt gjelder dette for interne utviklingsprosjekter, IT-prosjekter, etc.

Et sentralt begrep her er styringsgruppe. I noen organisasjoner benyttes andre begreper spm f.eks. prosjektråd. Styringsgruppen eller prosjektrådet skal være et støttende organ for prosjekteier og prosjektleder, og samtidig organet der prosjektet gir statusrapporter og legger fram grunnlag for beslutninger som oppdragsgiver må ta stilling til.

[simpay id="268"]