1. Prosjektledelse med PRINCE2

Å finne balansen mellom daglig drift og gjennomføring av nødvendige endringer for å beholde konkuranseevnen er en

velkjent utfordring for de fleste virksomheter.

Prosjekter er middelet vi anvender for å oppnå ønskede endringer, og gjennomføring av prosjekter skiller seg fra

daglig drift. Denne leksjonen gir en oversikt over sentrale forskjeller i hvordan man styrer den daglige driften og

hvordan man leder prosjekter.

[simpay id="268"]