En avtale mellom prosjekteier og prosjektleder

Et styringsdokument er et meget godt verktøy, både for prosjekteier og prosjektleder. Styringsdokumentet gir deg et godt helhetsbilde av prosjektet, hva som er viktig og hva som skal til for å lykkes med prosjektet. I mange tilfeller brukes styringsdokumentet som en «kontrakt» eller avtale mellom prosjekteier og prosjektleder. Det er styringsdokumentet som beskriver leveransen og hvilke effekter man skal oppnå. Det er nyttig for bevisstgjøringen hos prosjekteier og prosjektleder, og kan også brukes videre utover i prosjektorganisasjonen for å skape felles forståelse for prosjektet.

[simpay id="268"]