Hva er prosjekteierstyring?

Prosjekteierstyring (engelsk: “project governance”) handler om ledelsens rolle i prosjekter.

Ledelsen skaper, gjennom prosjekteierstyring, selve fundamentet for suksessfulle prosjektgjennomføringer. For at suksessen skal kunne gjentas hver gang må prosjekteier være sin rolle og sitt ansvar bevisst.

Prosjekteierstyring omfatter det ledelsen må gjøre for å sikre at virksomheten setter i gang de riktige prosjektene og at de prosjektene som settes i gang gjennomføres riktig. Prosjekteierstyring utøves på to nivåer:

  • På virksomhetsnivå – Velge ut og gjennomføre de riktige prosjektene. Her kommer også inn porteføljestyring.
  • I enkeltprosjekter – Gjennomføre de valgte prosjektene på riktig måte, og passe på at de leverer verdi til kundene/brukerne.
[simpay id="268"]