Hvorfor er prosjekteierstyring viktig?

Å gjennomføre vellykkede prosjekter er i stor grad avhengig av faktorer som ledelsen, gjennom prosjekteierstyring, kan påvirke, styre og kontrollere.

10 kritiske suksessfaktorer for å lykkes i prosjekt:

En studie utført av Pinto og Sleven i 1987 identifiserte 10 suksessfaktorer for et prosjekt:

 1. Godt definerte prosjektmål
 2. Engasjement fra toppledelsen
 3. Gode prosjektplaner
 4. Tett dialog med kunden
 5. Personalforhold innad i teamet
 6. Forståelse og kompetanse på tekniske innhold
 7. Kontinuerlige konsulteringer med godkjenninger av kunden
 8. Kontinuerlig prosjektoppfølging
 9. God kommunikasjon
 10. Reaksjon ved problemer/utfordringer

I god prosjekteierstyring ville disse 10 faktorene være viktige og godt ivaretatt.

I alle virksomheter hvor prosjekter krever en stor del av fokus og ressurser må prosjekteierstyringen gis stor oppmerksomhet av virksomhetens styre og ledelse.

Det er ledelsens ansvar å tilrettelegge for god og effektiv prosjekteierstyring.

God prosjekteierstyring betyr blant annet å sikre:

 • Samsvar mellom strategiske mål og prosjekters mål.
 • At prosjekter har nødvendig forankring hos ledelsen.
 • Tilgang til riktige ressurser, metoder og verktøy.
 • Tilfredshet og verdi for kundene.
[simpay id="268"]