Kunde og leverandør begrepene

Hvem er kunde og hvem er leverandør? Kan man være begge deler?

Begrepene kunde og leverandør brukes gjerne i forbindelse med prosjekteierstyring.

En kunde er typisk en virksomhet som har en idé som krever et prosjekt for å løse et behov. Virksomheten initierer et prosjekt for å løse sitt behov eller for å oppnå strategiske mål. Prosjektet kan løses med bruk av interne ressurser/avdelinger eller ved bruk av eksterne leverandører.

Kunden kan omtales som oppdragsgiver, prosjekteier eller byggherre i bygg- og eiendomsprosjekter.

En leverandør er en virksomhet som leverer tjenester eller produkter inn i kundens prosjekt. Leverandøren gjør dette for å hjelpe kunden og for å tjene penger på det selv. Det kan også være andre viktige gevinster ved å gjennomføre prosjektet.

Leverandørene kan utarbeide leveransene til kunden selv eller benytte seg av underleverandører. I byggeprosjekter er både rådgivere og entreprenører leverandører

Som regel har alle virksomheter både en leverandørside og en kundeside. Det betyr at de er kunde for sine leverandører, men er selv leverandør for sine kunder.

F.eks. er en byggherre kunde for arkitekter, rådgivere og entreprenører, og samtidig leverandør for byggets leietakere og brukere.

I store organisasjoner kan man også ha interne kunde/leverandørforhold. Det kan f.eks. være en prosjektavdeling som er leverandør til linjeorganisasjonen som da er kunde.

I interne kunde/leverandørforhold er det nødvendigvis ikke samme krav og perspektiv som hos tradisjonelle leverandører i forhold til økonomisk inntjening. Et forbedringsprosjekt for en linjevirksomhet skal ikke tjene penger selv, men legge til rette for at linjen jobber raskere, bedre og billigere og dermed vil levere bedre økonomisk resultat.

Kunde og leverandør begrepene må derfor sees i sammenheng med roller og grensesnitt mot andre aktører og/eller deler av virksomheten.

[simpay id="268"]