Nødvendig forankring hos ledelsen

For å utvikle riktige prosjekter og gjennomføre dem på riktig måte må ledelsen være involvert og ta eierskap til prosjektene. Ledelsen må være tydelig på hvorfor prosjektet skal gjennomføres og hvilke effekter som skal oppnås. Alle prosjekter vil kreve beslutninger fra ledelsen underveis i planleggingen og gjennomføringen. For eksempel er det ledelsens ansvar å beslutte prioriteringen av ressurser mellom ulike prosjekter eller mellom linje- og prosjektaktiviteter. Skal man få god flyt i prosjektene må ledelsen sikre tilstrekkelig tilgang på riktige ressurser til prosjektene.

Prosjektets betydning for virksomhet og kunde må være styrende for ledelsens involvering. Et kritisk prosjekt bør forankres med en prosjekteier som sitter i virksomhetens ledergruppe. Det er viktig at ledelsen gjennom prosjekteier, setter av tilstrekkelig med tid til å styre og støtte prosjektene på en god måte.

[simpay id="268"]