Prosjekteierrollen

Prosjekteier har ansvaret for at virksomheten får et vellykket prosjekt, og er bindeleddet mellom virksomheten og prosjektledelsen. Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet gjennom hele prosjektperioden er fokusert på å nå målene og levere et resultat som vil gi de ønskede gevinstene. Prosjekteier har autoritet til å styre prosjektet innenfor mandatet som er gitt av virksomheten.

Utøvelse av prosjekteierskapet kan delegeres i organisasjonen, og prosjekteierskapet kan utøves av en person eller av en styringsgruppe sammensatt av personer med relevant kompetanse sett i forhold til prosjektets utfordringer.

Prosjekteier har ansvar for:

  • At beslutninger blir tatt til riktig tid.
  • Å koordinere på tvers av organisasjonen(e).
  • Godkjenne planer og ressursbehov.
  • Godkjenne eller avvise avvik/fravik fra godkjente rammer.
  • Godkjenne fullføring av prosjektfase og autorisere oppstart av neste fase. Normalt gjøres dette i prosjektstyre/prosjektråd.
  • Sørge for at prosjektet kommuniserer godt utad og innad.
  • Skaffe til veie og forplikte nødvendige ressurser som bidrar til at prosjektet kan gjennomføres på en vellykket måte.
[simpay id="268"]