Samsvar mellom strategiske mål og prosjekters mål

Mange virksomheter har behov for å gjennomføre prosjekter for å realisere strategiske mål. En virksomhet som driver med produksjonslinje kan for eksempel gjennomføre et byggeprosjekt for å utvide sin produksjonskapasitet og/eller -effektivitet. Prosjektet vil da være en katalysator for økt økonomisk inntjening for den normale produksjonslinjen.  

Virksomheter og prosjekter har normalt begrenset tilgang på ressurser, som for eksempel økonomiske midler og kompetent personell. For å bruke ressursene sine best mulig er det viktig at ledelsen iverksetter de riktige prosjektene, det vil si de prosjektene som gir mest effekt for virksomheten og virksomhetens kunder. Det må være samsvar mellom virksomhetens strategiske mål og prosjektenes mål.

[simpay id="268"]