Tilgang til riktige ressurser, metoder og verktøy

Tilstrekkelig tilgang på riktige ressurser er en suksessfaktor i alle prosjekter. Ledelsen må påse at det er samsvar mellom de prosjekter som skal gjennomføres og de ressurser som stilles til disposisjon. Nødvendige ressurser i form av finansiering og bemanning kan skaffes internt eller eksternt. Hvis man ikke er i stand til å skaffe de nødvendige ressursene til veie, må prosjekter utsettes i tid eller avsluttes.

Vellykket gjennomføring av prosjekter forutsetter også tilgang til riktige metoder og verktøy.  En prosjektmodell med tilhørende styringssystem kan være en sentral metode og verktøy for styringen i en prosjektvirksomhet. Det er ledelsens ansvar å sikre at metodene og verktøyene er tilgjengelige og anvendbare for prosjektene. Dette innebærer også at det må være mulig for hver enkelt prosjektleder å tilpasse metodene og verktøyene til kompleksiteten og utfordringene som gjelder for det enkelte prosjekt.

[simpay id="268"]