Month September 2019

Samspill og relasjonskompetanse er en av nøklene til bedre prosjekter

Samhandling og relasjonskompetanse er det man må være god på hvis man skal utvikle byggebransjen til å bli mer effektiv. Dette i følge et innlegg fra Bygg21 v/Sverre Tiltnes, innlegg i Dagens Næringsliv, fredag 13.september.“Mye ventetid, dobbeltarbeid, misforståelser og uutnyttet…