Kurs innen prosjektledelse og samspill

Vårt populære kurs i samspillsmodellen

 

Er du klar for å ta spranget til å bli kompetent i samspillsmodellen?
Dette kurset, som vi arrangerer sammen med Nito, Rif og Tekna, vil gi deg alle verktøyene du trenger slik at du med trygghet kan gå inn å bidra i alle typer samspillsprosjekter.

Vi vi er nå i ferd med å videreutvikle kurset vårt slik at du skal få enda mer effekt av kurset. Du vil kunne gjennomføre større deler av kurset online i ditt eget tempo. Etter du har gjennomført online-leksjonene, møtes vi til en felles workshop/webinar der vi diskuterer og trener gjennom oppgaver. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, quiz og praktiske øvelser. Du vil få trening i relevante områder og kurslederne sørger for at læringen er både praktisk og erfaringsbasert.

Neste gjennomføring på sen høst 2023.

 

Alexander Strand er daglig leder T-2 Prosjekt Vest
Mer enn 20 års erfaring fra prosjekter i bygg- og eiendomsbransjen, hvorav veldig mange samspillsprosjekter.
Utdannet sivilingeniør bygg & arkitektur med jobberfaring fra innovasjon, entreprenørskap, Lean kultur og effektivisering, byggherre, entreprenør og rådgiver. Tidl. avdelingsdirektør, prosjekteier, prosjektdirektør, prosjektleder, prosjekteringsleder samspillsleder m.m. Brenner for utvikling av bygg- og eiendomsbransjen. Han er også sertifisert i Prince2 metodikken.

Eirik Kråkenes jobber som prosjektleder, kursutvikler og samspillsfasilitator. Utdannet sivilingeniør i industriell økonomi (kontraktstrategi, risikostyring og prosjektledelse).
Skrevet masteroppgave og publisert paper om partnering/samspill og totalentreprise i norske byggeprosjekter. Sertifisert i PRINCE2 metoden, Lean Six Sigma, fasilitering og forhandlingsteknikk.
Dyktig på gjennomføringskraft samt skape eierskap og engasjement i prosjekter. Brenner for prosjektledelse, prosjekteierstyring og spesielt samspill/-partnering.