Month September 2018

Reflektér, prosjektfolk!

Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer?Har du møter som fyller hele kalenderen, “back-to-back” hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å…