Reflektér, prosjektfolk!

Refleksjon og deling av prosjekterfaringer gir verdi for deg selv og andre.

Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer?
Har du møter som fyller hele kalenderen, “back-to-back” hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet?

Prosjekter er unike. Det er derfor de er organisert som prosjekt og ikke som en repeterende rutineoppgaver på samlebåndet. 

Vi som er prosjektledere og prosjektmennesker har derfor et ekstra ansvar for å reflektere over det vi gjør og søke etter forbedringer som kan gjøre neste prosjekt bedre. Vi har ingen produksjonsleder eller fabrikksjef som har ansvar for å tenke hvordan samlebåndet og produksjonen kan være mer effektiv og med bedre kvalitet. Det er vi som jobber i prosjektene som reflektere over dette. La oss prøve å reflektere mer og dele av erfaringene våre.

-alx

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.