Refleksjon, så klart!

Refleksjon med Prosjekteffekt

Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer?
Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet?
Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig…