Refleksjon, så klart!

Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer? Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet? Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig...

I et prosjekt jeg jobbet i tidligere var det en av interessentene som ikke likte det vi hadde tenkt å gjøre. Han drev en café ved siden av tomten der vi skulle bygge et nytt bygg. Han var veldig skeptisk til dette som skulle skje ved siden av hans virksomhet. En dag da vi holdt på å planlegge prosjektet gikk vi bort til caféen og satt oss ned for å drikke kaffe. Café-driveren var selv på jobb og vi spurte om han ville sette seg ned med oss, så kunne vi fortelle litt om prosjektet og han kunne fortelle hva som var viktig for ham, -hva som bekymret han.
Dette ble en veldig hyggelig og konstruktiv samtale, og caféeieren følte nok at hans bekymringer ble hørt. Vi tok hans refleksjoner, blant annet om fare for konflikter i logistikk og leveranser, og forstyrrelser for hans gjester, med oss tilbake og tok hensyn til dem da vi laget planen. Vi gikk tilbake til café-mannen flere ganger og drakk kaffe der og presenterte forslag for hvordan vi skulle løse logistikken i prosjektet, samtidig som det skulle ta hensyn til hans behov. Café-driveren ble en god venn av oss og en god venn av prosjektet.

Kommunikasjonen i dette tilfellet var dårlig i starten, men ble bra etter hvert. Vi reflekterte over det vi gjorde og vurderte om det var bedre måter å løse utfordringene på.
Refleksjon og læring fra egen praksis gir enorme gevinster på kort sikt, og ikke minst på lang sikt. Deling av erfaringer som gir læring, er en stor verdi både for egen del og for andre!

Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer?
Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet?

Prosjekter er unike. Det er derfor de er organisert som prosjekt og ikke som en repeterende rutineoppgaver på samlebåndet. 
Vi som er prosjektledere og prosjektmennesker har derfor et ekstra ansvar for å reflektere over det vi gjør og søke etter forbedringer som kan gjøre neste prosjekt bedre. Vi har ingen produksjonsleder eller fabrikksjef som har ansvar for å tenke hvordan samlebåndet og produksjonen kan være mer effektiv og med bedre kvalitet. Det er vi som jobber i prosjektene som reflektere over dette. La oss prøve å reflektere mer og dele av erfaringene våre.

Av erfaringer kan man lære mye, og det er som kjent best å gjøre egne erfaringer. Noen erfaringer er det dog greit at noen andre har gjort før deg, og at man kan lære av dem og prøve å styre unna fallgrubene.
Du har sikkert mange erfaringer på godt og vondt gjennom ditt lange eller korte prosjektliv?
Det kan være små eller store ting, fra strategiske spørsmål og beslutninger, til mer taktiske eller operative spørsmål.
Reflektér og fortell det som det er/var uten å sminke fortellingen. Det er da man lærer mest.

Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig, og jeg ønsker å bli bedre på det selv. Vi har derfor laget denne bloggen for å skrive ned noen av våre refleksjoner om prosjekt og ledelse.
Navnet ProsjektEffekt kommer av vårt fokus på at prosjekter som ledes og styres godt skal gjennomføres både effektivt og skal gi god effekt for prosjekteier / oppdragsgiver når prosjektet er ferdig. Prosjekter uten tilstrekkelig effekt har egentlig ikke livets rett, og burde ikke vært igangsatt.
Bloggen er et refleksjonsverktøy, og vi ønsker at bloggen skal gi verdi for alle dere som leser, kommenterer og bidrar med egne erfaringer og refleksjoner. 

Å løfte perspektivet og reflektere over egen praksis er en forutsetning for kontinuerlig forbedring.
Kanskje disse refleksjonene kan være et lite bidrag til kompetanseheving i bransjen gjennom deling  av prosjekterfaringer?
Kanskje vi sammen kan finne måter å gjøre byggebransjen stadig litt mer effektiv, inkluderende og bærekraftig? 😃

-alx

Alexander Strand
Alexander Strand
Articles: 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.