Hvordan bruke hamburgerlunsj som prosjektverktøy.

Historien om hvordan en hamburgerlunsj snudde et prosjekt som var kjørt seg fast.
Min erfaring er at dersom du klarer å skape de gode prosjektopplevelsene for alle involverte, så det blir det bedre prosjekt! Derfor prøver jeg å få til det i alle mine prosjekter.

Refleksjon, så klart!

Refleksjon med Prosjekteffekt

Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer?
Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet?
Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig…

Samspill i utvikling

I dagens bygg-/ og eiendomsbransje er det stadig oftere man ser og hører om samspillsprosjekter. Interessen brer om seg.
Men hva er «samspill»? Kjært barn har mange navn. Og navnet oppfattes ulikt av ulike aktører.

Prosjektstyring er usikkerhetsstyring

Her om dagen ble vi bedt om å gjøre en vurdering av kostnadene på et prosjekt som var utredet av noen andre. Dette er ikke spesielt i seg selv. Vi gjør ofte vurderinger av andre prosjekter. Vi gjorde i dette tilfellet vurderinger av både faglige/tekniske deler av prosjektene og økonomiske deler. Disse henger sammen.Det som […]

We’re hiring => T-2 Prosjekt Vest !

Som nyoppstartet firma, med en solid aktør i ryggen, er det en sann glede å kunne si at vi trenger folk!😃 Starten på ProsjektEffekt AS og nå T-2 Prosjekt Vest AS har vært over all forventning. Så mye positive ting har skjedd og jeg er utrolig takknemlig for alle som tar kontakt, heier og bringer lykke-energi […]