Category Prosjektledelse

Hva er sunn fornuft (satt i system)?

Sunn fornuft er fint å ha. Også i prosjekter og i prosjektledelse. Vi sier ofte at noe er «sunn fornuft», eller at det «bare er sunn fornuft». Vi kan høre snakk om at prosjektmetodikk, prosjektfaget, ulike rutiner og «best practice»…

Refleksjon, så klart!

Refleksjon med Prosjekteffekt
Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer? Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet? Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig...