AI-ai-ai…

AI kommer snart til et sted nær deg, tenkte jeg å si, men riktigere å si er at AI allerede er rundt deg. Det skjer mye og raskt.

I bygg- og eiendomsbransjen har vi et skrikende behov for mer kontroll over all data og informasjon, og det har blitt jobbet i flere tiår med digitale informasjonsmodeller og platformer som skal hjelpe vår bransje. BIM – bygningsinformasjonsmodeller er bygget opp og utviklet med ambisjon om å bli en “altomfattende” modell, en digital tvilling av det fysiske byggverket med all tilhørende informasjon.

Nå kommer AI for fullt inn i disse informasjonssystemene og -prosessene og vil bidra i både prosjektutviklingen, prosjektgjennomføringen og i forvaltningen av byggene.

Men kan dette bety slutten på den digitale tvillingen?

Hva er egentlig AI, eller kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) refererer til maskiners evne til å etterligne eller utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette inkluderer prosesser som problemløsning, læring, planlegging, språkforståelse, persepsjon og beslutningstaking. AI-systemer kan variere fra enkle, regelbaserte systemer til mer avanserte maskinlæringssystemer som kan tilpasses og forbedres over tid gjennom erfaring og eksponering for data.

Det er flere tilnærminger til AI, inkludert:

1. **Maskinlæring:** Dette er en metode der datamaskiner lærer fra eksempler og data. Maskinlæring omfatter teknikker som støttevektormaskiner, nevrale nettverk, beslutningstrær og klyngeanalyse. Modeller trenes ved å mate dem store mengder data, og de justerer seg gradvis for å utføre oppgaver mer nøyaktig.

2. **Dyp læring:** Dette er en gren av maskinlæring som bruker nevrale nettverk med flere lag for å analysere komplekse mønstre i data. Dype nevrale nettverk har vist seg å være svært effektive for oppgaver som bildegjenkjenning, naturlig språkbehandling og autonome kjøretøy.

3. **Kunnskapsrepresentasjon og resonnement:** Dette innebærer å representere kunnskap på en datamaskin på en måte som gjør det mulig for systemet å trekke logiske slutninger og ta beslutninger basert på denne kunnskapen.

4. **Naturbasert behandling:** Dette handler om å utvikle systemer som kan forstå og generere menneskelig språk på en måte som ligner på hvordan mennesker gjør det. Dette inkluderer oppgaver som maskinoversettelse, tekstanalyse og chatbots.

5. **Robotikk:** Dette innebærer å utvikle fysiske enheter (roboter) som kan utføre oppgaver autonomt ved hjelp av sensorer, data og beslutningsprosesser.

AI har mange praktiske bruksområder, for eksempel i helsevesenet, finans, transport, produksjon, underholdning og mer, og nå kommer det altså mer og mer inn i bygg- og eiendomsbrasnjen.

Kanskje god timing med tanke på kosntadsutviklingen som fører til at det ikke settes i gang mange prosjekter nå for tiden. Jeg tror vi trenger det.

For ca 6 måneder siden snakket vi om å lage en podcast episode om bruk av AI i prosjektbransjen. Den gangen hadde ikke jeg hørt om ChatGPT og i hvert fall ikke brukt det.

Allerede nå virker det som “alle” har brukt det og vet hva det er.

I følge Microsoft som eier OpenAI har ChatGPT hatt en raskere adopsjon i det brede lag i befolkningen enn noen annen teknologi tidligere.

Det er imidlertid også knyttet etiske og samfunnsmessige spørsmål til utviklingen av AI, inkludert bekymringer om personvern, arbeidsplasser, bias i beslutningstaking og mer.

Har du ikke prøvd det? Vet du ikke hva det er? Er du redd for hva det kan gjøre i prosjektbransjen, og i din jobb?

Lytt til neste episode av Prosjektrådet, så får du vite mye mer, både fra reelle business-caser og fra utviklingen innen akademia.
Kommer snart der du liker å høre podcast:
Prosjekt Norge: https://prosjektnorge.no/prosjektradet-podcast/
Spotify: https://open.spotify.com/show/36S3CJcPJn2x3AJACRWXP6
Apple podcast: https://podcasts.apple.com/no/podcast/prosjektr%C3%A5det/id1643677667

NB! deler av denne bloggposten (i kursiv tekst) er skrevet med hjelp fra ChatGPT. 😅

-alx

#prosjekt #AI #kunstigintelligens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.