Hva er sunn fornuft (satt i system)?

Sunn fornuft er fint å ha. Også i prosjekter og i prosjektledelse. Vi sier ofte at noe er «sunn fornuft», eller at det «bare er sunn fornuft». Vi kan høre snakk om at prosjektmetodikk, prosjektfaget, ulike rutiner og «best practice» er bare sunn fornuft satt i system.
Men hva er egentlig denne sunne fornuften? Er det noe vi alle har? Eller er det forbehold noen få? Eller er det kanskje flertallet som har det ,-slik majoriteten tenker om ting. En konform tenkemåte?
Sunt bondevett kan man også høre snakk om. Er det kanskje bøndene som har denne sunne fornuften?

Hva betyr egentlig sunn fornuft?
Søker vi på Wikipedia finner vi at sunn fornuft kommer av det engelske «common sense» som betyr «alminnelig fornuft» eller «felles forståelse». 

God dømmekraft
I psykologien kan vi forstå sunn fornuft som evne til dømmekraft som alle av oss har (eller burde ha), og at man da kan ta beslutninger basert på logikk og fornuft. «God dømmekraft» søker formålet til det felles beste. Vi prøver på en praktisk måte og legge til rette for sameksistens, unngå fiendtlige konflikter og bidra til felles velvære. 
Dette ligner da på formålet med samfunnets lover og regler. Og man kan kanskje si at «god dømmekraft» er å følge samfunnets lover og regler.
Det er mulig, men jeg tenker at sunn fornuft er noe litt annerledes enn det også. Jeg mener at den sunne fornuften også er knyttet til en stor mengde ting og forhold som ikke er regulert av lover og regler.

Men vi lærer også at sunn fornuft ikke er så vanlig blant folk, som vi skulle tro. Det er ikke alle mennesker som har den samme evnen til logikk, og evne til å forstå, som guider oss i ulike situasjoner. Hva er det da som gjør at noe er «common sense» eller sunn fornuft?

Her strides de lærde:

  • Matematikeren og filosofen Descartes mente at sunn fornuft var den best distribuerte kvaliteten i verden, – at alle har denne kvaliteten og gaven av fornuftighet. Det betyr at hver og en av oss kan vite hva som er riktig, vi vet hva som er akseptabelt, og hva som grenser til irrasjonelt.
  • I følge den franske filosofen Voltaire er ikke «common sense» så veldig common. Han mente at vi alle har vår egen versjon av hva som er sunn fornuft, og det er ikke enstemmig hva som er logisk og forventet i enhver situasjon.

Skal vi følge Voltaires spor er det kanskje nettopp derfor at noen ønsker å sette den sunne fornuften i system. Hvis det er helt individuelt hva som er sunn fornuft og hva som er logisk, er det også et behov for å sette sunn fornuft i system for å finne et minste felles multiplum om hva som er fornuftig og logisk. Hvis «systemet» betyr at flere enn individet har sagt at noe er fornuftig eller logisk, blir dette muligens en måte å «overtale» de andre som har et annet syn på hva man burde gjøre i forskjellige situasjoner.

  • Albert Einstein sa: «Sunn fornuft er fordommene vi har samlet oss frem til vi er 18 år.» Han mente at det er fordommer som andre har innprogrammert i oss, i tillegg til at sunn fornuft er en del av våre egne opplevelser, av det vi har sett, følt og levd.

Fordommer som andre har programmert i oss frem til vi er 18 år kan være så mangt. Det er klart at samfunnets normer og forventninger da blir en sterk del av den sunne fornuften. Lover og regler også. For eksempel lærer vi når vi er barn at vi ikke skal gå over veien når det er «rød mann» på lyssignalet. Det blir da en del av den sunne fornuften, hvis vi skal følge Einsteins tolkning. Men når du blir eldre enn 18 år, og du skal gå over veien på en vei der det ikke er noen biler, -hva er da sunn fornuft? Er det sunn fornuft å stå og vente til det kommer «grønn mann» på lyssignalet, eller er det sunn fornuft å gå over veien når du ser at det er helt ledig, selv om det er «rød mann»?

Vi lever alle forskjellige liv og opplever forskjellige ting. Alle reiser sin egen vei. Derfor er ikke det som er logisk for deg, nødvendigvis logisk for meg. Og dømmekraften følger da naturligvis etter hvordan du opplever verden.
Hvordan kan vi da ha en «kollektiv» sunn fornuft, og videre hvordan kan vi sette sunn fornuft i system?

Sunn fornuft i et demokrati.
Er et demokrati det samme som «sunn fornuft satt i system»?
For oss som lever i et demokrati har vi privilegiet å stemme på våre politikere, og hvordan samfunnet skal styres. Vi har dermed en mulighet til å mene noe om hvem vi synes har et fornuftig syn på verden og samfunnet. Et demokrati er et politisk system der vi velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. Vi kan derfor velge hvem hvem vi mener har god dømmekraft.
(Det er for øvrig ikke mulig å stemme før du er 18 år. Henger det sammen med Einsteins tolkning av sunn fornuft…? )
Så er spørsmålet om du mener at noen av politikerne har god dømmekraft, eller representerer en sunn fornuft…

«Prosjektledelse er sunn fornuft satt i system.»
Dette har jeg hørt tidligere, men er det riktig? 
Jeg er med på at prosjektledelsesfaget, (tar her utgangspunkt i systemer som PMBOK og PRINCE2) er et system der noen har tenkt og forsket på hva som de mener er beste praksis inn prosjektledelse. Dette systemet er skrevet ned og man kan ta kurs og lære seg systemet. Men er det sunn fornuft? 
Når noen sier at det er «sunn fornuft satt i system»  kan jeg få følelsen av at folk mener at dette er jo noe alle (eller de fleste) vet, og noen har giddet å skrive det ned. Dette er noe alle kunne funnet ut. 
Men det mener jeg er feil. Det er omfattende kunnskap, forskning og spesialkompetanse som ligger til grunn for et prosjektledelsessystem. 
På den andre siden kan vi si at det som er skrevet ned i disse systemene er fornuftig. Når man leser det og lærer seg det, vil det kunne skape resonans og gjenklang hos deg. Det er altså noe du kjenner deg igjen i, og passer med det du ser på som sunn fornuft.

Det samme hører jeg om Lean. «Det er jo bare sunn fornuft satt i system».  Igjen er jeg med på at det er satt i system, men er usikker på om det er bare sunn fornuft. For meg er Lean veldig mye fornuftig og logisk, men det er nok ikke slik for alle. Og det er ikke noe alle kunne tenke seg til automatisk. Kunnskapen kommer av gjentatte ganger å planlegge, gjennomføre, lære og forbedre dine prosesser.

I sum tenker jeg at slike systemer som omtales som «sunn fornuft satt i system» er nettopp det for de som finner svar og resonnementer som passer med sitt eget syn på verden.
Men som både Voltaire og Einstein har sagt er dette individuelle syn på verden, og det vil derfor være stor varians i hvilken grad vi ser på det hele som sunn fornuft.

Min konklusjon er derfor at «sunn fornuft satt i system» for meg, nødvendigvis ikke det samme som «sunn fornuft satt i system» for deg.

Ha en snusfornuftig og sunn uke! 🙂

-alx

P.S. Hør gjerne mer diskusjon om dette og andre temaer i vår podcast, Prosjekteffekt Podden episode 30, som du finner her: https://prosjekteffekt.no/podcast/ og andre steder der du liker å høre podcast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.