Samspill i utvikling

I dagens bygg-/ og eiendomsbransje er det stadig oftere man ser og hører om samspillsprosjekter. Interessen brer om seg. Men hva er «samspill»? Kjært barn har mange navn. Og navnet oppfattes ulikt av ulike aktører.
Les mer