Samspill i utvikling

I forbindelse med at jeg har gjennomført intervjuer denne uken har jeg fått en del spørsmål om samspillsmodellen og prisen…

Les mer

Samspill i utvikling

I dagens bygg-/ og eiendomsbransje er det stadig oftere man ser og hører om samspillsprosjekter. Interessen brer om seg. Men hva er «samspill»? Kjært barn har mange navn. Og navnet oppfattes ulikt av ulike aktører.
Les mer