Refleksjon, så klart!

Refleksjon med Prosjekteffekt
Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer? Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet? Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig...
Les mer

Samspill i utvikling

I forbindelse med at jeg har gjennomført intervjuer denne uken har jeg fått en del spørsmål om samspillsmodellen og prisen…

Les mer

Samspill i utvikling

I dagens bygg-/ og eiendomsbransje er det stadig oftere man ser og hører om samspillsprosjekter. Interessen brer om seg. Men hva er «samspill»? Kjært barn har mange navn. Og navnet oppfattes ulikt av ulike aktører.
Les mer