Refleksjon, så klart!

Refleksjon med Prosjekteffekt
Haster du fra det ene til det andre, uten å reflektere over hva som skjer? Har du møter som fyller hele kalenderen, «back-to-back» hele dagen, hver dag? Har du det så travelt med brannslukking at du aldri får tid til å tenke fremover og planlegge? Når får du da tid til å reflektere over det du gjør og hva dere gjør sammen i prosjektet? Jeg mener vi alle bør bruke mer tid på refleksjon over det vi gjør for å lære kontinuerlig...
Les merRefleksjon, så klart!