Prosjekt- og kontraktstrategi som del av prosjektutviklingen

Reaktiv eller proaktiv?
Bare ble det slik, eller styrer du bevisst dit du vil?
Brannslukking eller strukturert risikostyring?

Det finnes ingen fasit for hva som er riktig prosjekt- og kontraktstrategi. Det avhenger av mange forhold; f.eks. prosjektets egenart og kompleksitet, rammebetingelsene rundt prosjektet, ressurser tilgjengelig med mer.Dette gikk vi gjennom da Michael Bors og jeg holdt kurs i Prosjekt- og kontraktstrategi i Statsbyggskolen før ferien.

Av erfaring vet jeg at mange prosjektledere, byggherrer, arkitekter, entreprenører og andre som skal kjøpe entrepriser har en fast formening om hva som er riktig kontraktsform, uansett hvordan prosjektet er. Noen mener at det er totalentreprise som er svaret på alt, noen mener at byggherrestyrte delte entrepriser er svaret på alt, noen mener samspill, og så videre…Men det er ikke slik at det finnes et saliggjørende svar til alle prosjekt. Det er lurt å gjøre en reflektert og analytisk vurdering av hva som er riktig strategi for ditt prosjekt. Du bør blant annet tenke gjennom hvilket behov og prosjektmål du har å gjøre med, rammebetingelsene for prosjektet, kompleksitet/kompetansekrav i prosjektet og markedssituasjonen i området der du skal bygge prosjektet.

Prosjektutvikling der man først kartlegger kunde/brukers behov og prosjektmål, samt prosjektets rammebetingelser. Dette er input til å utarbeide alternative løsningsforslag som vurderes med fordeler og ulemper, gjerne i iterasjoner. Etter at kunden har valgt riktig prosjekt/konsept, skal prosjektet gjennomføres på effektiv og riktig måte.
[Modell for prosjektutvikling – A.Strand.]

Hva er beste strategi? Fordeler og ulemper med ulike modeller.

Det er ikke alltid de samme fordelene og ulempene ved kontraktstrategier som gjelder i alle prosjekter. Strategien er avhengig av prosjektets egenart og det er derfor ulikt svar på ulike prosjekter. 
I byggebransjen er det ulike erfaringer med ulike modeller. Noen har bare gode erfaringer med en modell de bruker hver gang, mens andre har dårlige erfaringer med samme modell. Det er også personavhengig, som alt annet, og avhenger av hvilket ståsted man har. Er det en god modell kun for deg og ditt firma, eller er det en god modell for hele prosjektet? Jeg brenner for at man skal tenke helhetlig og sette prosjektets mål øverst. Aktørenes egne mål til inntjening, resultater og bemanning kan ofte gi en suboptimal situasjon som dessverre ikke er til det beste for helheten i prosjektet. 
Det er ikke alltid de samme fordelene og ulempene ved kontraktstrategier som gjelder i alle prosjekter. Strategien er avhengig av prosjektets egenart og det er derfor ulikt svar på ulike prosjekter. I byggebransjen er det ulike erfaringer med ulike modeller. Noen har bare gode erfaringer med en modell de bruker hver gang, mens andre har dårlige erfaringer med samme modell. Det er også personavhengig, som alt annet, og avhenger av hvilket ståsted man har. Er det en god modell kun for deg og ditt firma, eller er det en god modell for hele prosjektet? Jeg brenner for at man skal tenke helhetlig og sette prosjektets mål øverst. Aktørenes egne mål til inntjening, resultater og bemanning kan ofte gi en suboptimal situasjon som dessverre ikke er til det beste for helheten i prosjektet. 

“I gamle dager” var det mer bruk av byggherrestyrte entrepriser enn det er i dag. I dag ser vi mer og mer totalentrepriser. Min erfaring med bruk av NS3420 som format for å beskrive et prosjekt og alle leveransene er ikke spesielt gode. Jeg forstår hvorfor man har laget NS3420, -for å kunne lage konkurranser på entreprisedelen av prosjektet, som skal kunne gjennomføres med likebehandling av leverandørene, men også uten å snakke sammen mellom bestiller og leverandør. Jeg mener det er naivt å tro at man skulle kunne beskrive et helt byggeprosjekt ned til minste detalj med tekst og tall. NS3420 postene er alltid gjenstand for tolkning, og en kime til konflikt i mange prosjekter, har jeg opplevd.
Hvis du som byggherre møter en entreprenør som er ute etter å finne avvik i beskrivelsen, vil han alltid finne noe han kan kreve endring/tillegg for. Det finnes alltid noe som ikke er beskrevet, ikke beskrevet riktig, eller har feil mengde. Å beskrive et prosjekt ned til minste detalj stiller meget høye krav til de prosjekterende. Uansett sitter byggherren med risikoen dersom beskrivelsen er mangelfull.

Samspillsprosjekter har oppstått som en motsats til prosjektene der man skal beskrive alt ned til minste detalj. I samspill kan man sammen finne ut hva man skal bygge, hvordan man skal bygge det og hva det skal koste. Når man skal løse en utfordring er det alltid lurt å snakke sammen, synes jeg. Dialog gir bedre prosess, bedre relasjoner og bedre resultat.

Hvordan lager man en god kontraktstrategi?

Gjør en analytisk tilnærming. Det er viktig å vurdere flere ulike alternativer. Se på fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene. Prosjekt- og kontraktstrategien er også en viktig del av prosjektutviklingen. Konseptet (byggets utforming, innhold og løsning) kan være avhengig av hvordan man kan gjennomføre det, så som byggemetode, logistikk og markedssituasjon. Man bør derfor se både konseptet og strategien sammen for å gjøre et riktig valg og gjennomføre prosjektet på riktig måte.

Ønsker du å lese mer om prosjekt- og kontraktstrategi kan jeg anbefale Finansdepartementets veileder nr.7 fra Concept NTNU. https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder_nr7_kontraktstrategi.pdf
Videre er dr.ing. Ola Lædre (NTNU) sine publikasjoner på temaet meget interessante. For eksempel finnes dette temaheftet: “Gjøre det selv eller betale andre for jobben” https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1262010610/Temahefte_Kontraktstrategi_webutgave.pdf/4854197e-6f54-408c-a5bf-5b86d720307a

Ikke bare la prosjektet skje.
Gjør et bevisst valg som lar deg styre prosjektet og usikkerhetene rundt prosjektet på best mulig måte. Og gjør det før det er for sent…
Lykke til!

-alx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.