Kan vi lære prosjektledelse av Per Fugelli?

“Siste resept”, -filmen om Per Fugellis siste tid gjorde inntrykk på meg. Jeg så den etter jobben i går og den rørte meg. Jeg har tidligere funnet mye fornuft i Per Fugellis tanker og sitater. Denne filmen, som Per Fugelli selv, setter fokus på noe grunnleggende ved oss mennesker. Vi er verd noe. Vi har et menneskeverd. Har du mer menneskeverd enn andre? Er du verdt mer enn andre? Nei. Alle er like mye verdt. Derfor skal du behandle alle med respekt.

Hvorfor er det viktig i prosjektledelse da?

Skal man få et prosjekt til å svinge og få en “flokk” (som Per Fuggeli kaller det) til å gå i samme retning, må du snakke med dem på en måte som gjør at de føler at de er verdt noe. At innsatsen de gjør på ditt prosjekt er verdt noe. Alle bidrag, store som små, er viktige for at prosjektet skal lykkes. Mennesker har behov for å bli sett og anerkjent av andre. Å oppleve verdighet og selvrespekt. Mennesker som har verdighet og selvrespekt er tryggere. Å være trygg er grunnleggende for å prestere. Du kan ikke prestere ditt beste hvis du ikke er trygg. Dette er derfor essensielt i ledelse og i prosjektledelse.

Mange ganger har jeg opplevd at prosjektledere (eller andre i prosjektorganisasjonen) ikke tar sitt medmenneskeansvar på alvor. Et prosjekt er jo pr definisjon (i hvert fall den definisjonen som gjaldt da jeg var student) en midlertidig organisasjon som skal løse en bestemt oppgave innenfor en tidsramme og kostnadsramme. Noen prosjektledere tenker at her er det bare om å gjøre å få folk til jobbe som rakkeren for å bli ferdig med prosjektet. Men vi er prosjektmennekser hele livet vårt. Dersom vi ikke blir tatt på alvor i noen av våre prosjekter vil vi bare flyte fra en midlertidighet til en annen. Og for å trekke det til Per Fugellis perspektiv igjen: -Hele livet vårt er midlertidig. Det er bare et lite sekund i den store tidsregningen.

Midlertidig eller ikke, poenget er at mennesker har behov for å bli sett og anerkjent hver dag. Skal du lede en flokk må du gjøre det du kan for at de skal prestere godt for seg selv, og sammen med andre.

I forlengelsen av Fugellis poeng om toleranse og likeverd er det også viktig for oss som skal sette sammen team som skal jobbe sammen at vi tolerer og omfavner forskjellighet. Skal du sette sammen et godt team som gir mer verdi enn hvert individ samlet, må du få med deg ulike typer. Ulike typer som kan utfylle og utfordre hverandre. Ikke ansett bare like mennesker. Dette synes jeg er veldig viktig for å få til gode diskusjoner og “god friksjon” i prosjektet, som igjen kan skape mer verdi for kunden. 1+1+1>3

Er du interessert i å utvikle deg videre som leder, prosjektleder og medmenneske?

Tror du vi kan lære prosjektledelse sv Per Fugelli?

Anbefaler deg å se filmen “Siste resept” og andre foredrag/sitater fra Per Fugelli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.