De 5 bud for ledelse -fritt etter Einar Gelius – Lederne årskonferanse 2018

Jeg var så heldig å bli invitert på Lederne sin årskonferanse 2018, som fant sted på Lillestrøm 14.november.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv. De tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

Årskonferansen hadde et spennende program med forskjellige foredragsholdere, samt paneldebatt med flere av dem. Det hele ble ledet fra scenen av Petter Skjerven som blant annet hadde noen fantastiske refleksjoner om ulike typer kommunikasjon. Hans presentasjon ble for øvrig gjort på en ganske så analog måte – overhead prosjektor. 🙂

…lederens viktigste oppgaver er å se, anerkjenne og bekrefte mennesker.

Den som overrasket meg mest på konferansen var presten Einar Gelius, som jeg aldri tidligere har tenkt på som en leder, og langt mindre en inspirerende leder. Men der har jeg tatt feil. Gelius hadde mange fornuftige refleksjoner om ledelse og hva som er viktig for ledere. Foredraget hans hadde tittelen “Etikk og ledelse”, men det var hans refleksjoner om ledelse som fenget meg mer enn spesielle refleksjoner om etikk.

Gelius mener at lederens viktigste oppgaver er å se, anerkjenne og bekrefte mennesker. Det er jeg helt enig i. Det er disse tingene som gjør at menneskene som jobber for deg kjenner at det spiller en rolle at de er der, at det er viktig for noen andre enn dem selv. Det gir dem menneskeverd og motivasjon til å leve og levere.

Einar Gelius er Norges mest profilerte prest. Han har 30 års erfaring som prest i Den norske kirke, mest kjent som sokneprest på Vålerenga i perioden 1995-2011. Einar Gelius er i dag sokneprest i Lom i Gudbrandsdalen. Han er en aktiv samfunnsdebattant og har deltatt i en rekke radio- og TV-programmer. I over ti år hadde han sitt eget radioprogram og han har gitt ut 8 bøker. Mye av Gelius sin referanseramme er knyttet til jobben som prest og hans forhold til Vålerenga bydel og idrettsforening. – Jeg har lært mye god ledelsesfilosofi av Jesus og Vålerenga, sier Gelius.

De fem bud for ledelse – fritt etter Einar Gelius’ presentasjon på scenen, iført Vålerenga supporter jakke:

1. Vis mot.

Det er alltid noen som er negative og stjeler motet fra oss. Du har kanskje opplevd at noen ikke har tro på det nye idéen du forteller om? De mener kanskje at du ikke kommer til å få det til? De mener at du må følge regler og normer, og ikke skille deg ut osv?

Men vi må gi hverandre mot. For å skape vekst trenger vi krefter til å tørre å gjøre noe. Vær modig til å tørre selv og til å la dine medarbeidere tørre. Den som våger, kan vinne… (les mer om å tørre i mitt forrige blogginnlegg her)

2. Skap tillit.

Grunnleggende i en hver relasjon er tillit. Hvordan kan du skape tiltro til noen andre?

Vi må ha tid til hverandre. Vi må gi hverandre tid for å ha rom for å skape nødvendig tillit. Men hva er tidens innhold. Vi må ha tid til å lytte til hverandre. Si hva vi tenker, føler og mener. Det lønner seg i det lange løp å være tydelig i sin kommunikasjon. Tørre å være sårbare. Tillit er selvforsterkende. Gir du tillit, kan du få mer tillit tilbake, som igjen øker tilliten mellom dere. Tillitsbaserte relasjoner er langt sterkere enn relasjoner basert på en kontrakt, men uten tillit. Jeg har veldig tro på at tillit er en av bærebjelkene for å skape et godt og fruktbart samarbeid.

3. Vær en sosial arkitekt.

Gelius kalte det “sosial arkitekt”, og jeg tolket det som å være en som er interessert i å skape et sosialt miljø. Ikke nødvendigvis designe det sosiale livet, men fasilitere og skape sosialt fellesskap. Du må være interessert i folkene, og spørre hvordan folk har det. Du må se og anerkjenne mennekser, og vise dem at du verdsetter at de er der. Sammen skaper vi mer verdi enn hver for oss. For å få det til må vi ønske å jobbe sammen og legge til rette for at alle parter ønsker det og får verdi ut av det.

4. Vær entusiastisk.

Vær stolt over det du tilhører og det du driver med. Gelius mener ordet religion betyr “det du setter høyt”. Hva er det som er viktig for deg? Hva tror du og dere på? Hva er det dere vil få til? Gelius trakk selvfølgelig paralleller til Vålerenga IF, men jeg vil trekke paralleller til Branns supportere som har Brann som “religion”, og bergenserne som har Bergen som religion. Som det heter i sangen:

Ifra Bergen by stolt & kry!

For vi svikter aldri

Byen og Sportsklubben Brann!

Uansett hva du jobber med, må du være stolt og kry over det du driver med og det du vil få til. Hva er det du brenner for??

5. Vis kjærlighet.

Det gjelder i ledelse, i kommunikasjon og i salg. Skal du virkelig treffe mennesker må du snakke til både hodet og hjertet. Det holder ikke å bare bruke hodet. Bruk også hjertet. Hva er det som appellerer til følelsene hos mottakerne? Det er ikke alltid det er logiske argumenter som er avgjørende for en beslutning og en holdning. Mange ganger er følelsene like viktig eller viktigere enn det logiske og pragmatiske. Jeg som er ingeniør er nok veldig logisk og pragmatisk, men som leder må man også kunne koble seg til det emosjonelle hos seg selv og hos andre. Vis at du bryr deg om hva folk føler. Anerkjenner du at mennesker har andre følelser enn deg, som kan oppfattes som mer eller mindre rasjonelle? Vis kjærlighet ved å være raus og åpen for ulike følelser.

Jeg vil takke Lederne og Sverre Simen Hov for invitasjonen til et inspirerende seminar, og Einar Gelius for et reflektert og omsorgsfullt innlegg om hva som er god ledelse.

Jeg synes disse fem budene var en veldig god oppsummering av ledelse, der han fokuserer på det menneskelige.

I tillegg er det selvfølgelig viktig å skape resultater, verdi og vekst.

Hva synes du om Gelius’ fem bud? Har du andre bud som er viktige?

Lykke til med din religion!

-alx

2 Comments

  1. 👍 bra skrevet igjen ALX, og prestene har mye erfaring i møte mennesker i alle tilstander. Leder man mange har man folk i hele spekteret av følelser…

  2. Takk for din tilbakemelding Thor!
    Ja, prestene som andre ledere må jo også være dyktige ledere om de skal få med seg «menigheten». 🙌😊

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.