Hvordan skal jeg overta og starte en ny lederjobb?

«Ny som leder» er det noe som heter, og det finnes kurs og opplæring for det i mange bedrifter og fagorganisasjoner.

Men «har vært leder og skal inn i en ny lederrolle» har jeg ikke hørt at det finnes noe kurs eller program om, ei heller at det er noe særlig fokus på det rundt om kring.

Det er jo ikke bare-bare å komme inn i en ny organisasjon som leder for en enhet eller avdeling, selv om du har mye ledererfaring fra før… Eller??

Da jeg startet i Statsbygg som avdelingsdirektør laget jeg en 90-dagers plan, etter å ha lest boken «The first 90 days» av Michael Watkins. Dette synes jeg fungerte bra for meg, og jeg kom raskt inn i den nye rollen. Det var en strukturert tilnærming til min nye rolle som jeg synes var effektiv og som jeg hadde stor glede av.

Jeg har også denne gangen sett til litteraturen for å få noen tips, og da fant jeg en bok på norsk som heter «Lederskifter» av Frode Dale.

I følge «Lederskifter» finnes det ingen forskning på det å skifte lederrolle.

Dale hevder også at det er lite eller ingen systematikk i organisasjonene på innfasing av nye ledere. 

Mange organsisasjoner har gode planer for innfasing av nye medarbeidere, men det er altså liten eller ingen trening eller kurs for ledere som skal bytte lederrolle. 

“Lederskifter” inneholder mange gode tips for hvordan komme seg raskt inn i den nye lederjobben. Boken er god for å planlegge oppstarten din, og den er også rettet til organisasjonenes HR-avdeling.

Jeg synes kanskje Dale drar det litt langt når han foreslår at det skal lages en detaljert 90-dagers plan før oppstart, og at ny leder skal få innblikk i alle dokumenter fra ledergruppen i oppsigelsestiden i sin gamle jobb.

For min egen del var jeg i hvert fall opptatt av å gjøre ferdig jobben min i Statsbygg på en profesjonell måte, og sørge for at ansvaret og oppgavene mine ble overlevert til min arvtaker på en god måte.

En ting er at det tar en del tid å sette seg inn i den nye organisasjonens dokumenter, -noe jeg ikke tror er effektivt når du ikke er en del av organisasjonen enda, men en annen ting er fokuset du mister i slutten av gamlejobben. Du vil uansett begynne å tenke på den mye jobben, men jeg mener at det er nok. Man trenger ikke miste fokuset helt. Da klarer man ikke å avslutte den gamle jobben på en god måte, tror jeg.

I det hele tatt synes jeg Dale forventer i for stor grad at mye kan skje før man faktisk starter i jobben.

Jeg er dog enig i at det er viktig at man kommer i gang med det samme man starter.

Så noe av det første man bør gjøre er å lage en plan for den første tiden. Det skal jeg gjøre nå, slik jeg gjorde det da jeg startet i Statsbygg.

Begge bøkene; “The first 90 days” og “Lederskifter”, forelsår å lage en 90 dagers plan for den første tiden i ny jobb. I USA har presidenten en 100 dagers periode i starten der presidenten skal få lov å sette seg inn i status og gjøre seg opp en mening og plan for hva som skal gjennomføres i perioden. Egentlig ganske lurt…

Hva skal man så planlegge på de første 90 dagene?

Det kommer selvfølgelig an på hvilken type leder jobb det er snakk om, men en del ting er uansett lurt å fokusere på.

“Lederskifter” har følgende forslag til mål for de første 90 dagene:

– Å etablere kontakt med og utvikle relasjoner med dine viktigste interessenter

– Å finne ut av interessentenes forventninger til deg, få innsikt i deres roller og nå situasjon

– Å få et grep om din nye ledergruppe som du overtar og skal lede videre

– Å etablere deg som medlem i din nye leders ledergruppe

– Å få best mulig beskrevet hva fortiden har gjort med din organisasjon

– Å få et best mulig bilde av hele organisasjonens nåsituasjon

– Å få innspill på hva du innledningsvis bør prioritere å gjøre noe med

– Å håndtere oppdukkende mål, foreta nødvendige beslutninger på både kort og noe lengre sikt

– Å ha valgt ut de viktigste videre hovedsatsingsområdene, informert om det og invitert til drøftinger, forhandlinger og diskusjoner med de berørte partene.

Jeg er enig i de fleste av disse punktene. I det store kan man si at det handler om å etablere relasjoner i organisasjonen, både de du skal lede, de andre lederne på ditt nivå, din leder, og øvrige personer i organisasjonen som kan bli viktig å samarbeide med, samt få et godt overblikk over hva status er i organisasjonen.

Min nye leder i Norconsult inviterte meg til en lang samtale første dag. Han brukte mye tid på å fortelle meg hva situasjonen er i hans enhet og i enheten jeg skal lede. Han fortalte hva som er fokusområdene fremover, og hvilke forventinger han har til meg den første tiden. Jeg fikk også snakke mye med den personen som har fungert i stillingen som jeg skal ha. Han tok meg også med på en runde på kontoret for å hilse på forskjellige mennesker. Dette var en god start, synes jeg. Det blir selvfølgelig veldig mye informasjon og veldig mange navn første dagen, og man føler seg helt kokt i knollen når dagen er (halv-)ferdig.

Det første jeg gjør videre nå er å etablere relasjonene til de mellomlederne som skal rapportere til meg. Jeg inviterer dem til 1:1-samtaler med en spørsmålsliste som jeg sender ut i forkant. Denne listen er ikke noe vi MÅ gjennom, men er et greit utgangspunkt å snakke rundt. Jeg ønsker å bli bedre kjent med personene både profesjonelt (jobben) og privat (hva som er viktig utenom jobben).

Samtidig prøver jeg å sette meg inn i prosjektporteføljen for å få et overblikk over hva avdelingen driver med, og hvem som er kundene. Det er ganske mye, skal jeg si! En lang liste med prosjekter skulle rapporteres for 4.kvartal 2018, som ga meg en fin anledning til å bli kjent med både oppdragene og folk som jobber med dem.

Jeg gleder meg til bli enda bedre kjent med både menneskene og prosjektene!

Dersom du er leder som bytter jobb, og ønsker å reflektere mer over hvordan det bør gjøres, vil jeg anbefale deg å lese boken “Lederskifter”. Den er på norsk og relativt lettlest. Den er dog ambisiøs på hva du skal få til før du starter i den nye jobben, men har et godt grep på hva som bør skje etter du har startet.

Den andre boken “The first 90 days” er også å anbefale. Denne er amerikansk slik amerikanske bøker er, og jeg liker den. Kapitlene i boken er inndelt som følger: 1) Promote yourself 2) Accelerate your learning 3) Match strategy to situation 4) Secure early wins 5) Negotiate success 6) Achieve alignment 7) Build your team 8) Create coalitions 9) Keep your balance 10) Expedite everyone

Boken gir deg en helhetlig tilnærming, der du skal se både skogen og trærne. Du skal lære å akselerere deg selv og organisasjonen.

«The first 90 days» av Michael Watkins
“Lederskifter” av Frode Dale

Hele hensikten med de første 90 dagene er å få folk i tale om hva som fungerer, hva som ikke fungerer, hva som må gjøres for å bli bedre – sammen. 

Vi skal etablere relasjoner og en grunnleggende tillitsplattform, som kan skape suksess fremover, både for ny leder og for organisasjonen. 

Men det er ikke bare om du er ny i lederjobben at dette kan fungere. Jeg mener at du, selv om du har vært i jobben i flere år, også kan lage deg en plan nå for de neste 3 månedene på samme måte. Kanskje du kan restarte din ledergjerning med en ny giv etter å ha tenkt gjennom de samme tingene som disse bøkene foreslår.

Jeg sier lykke til, til både deg og meg selv. Spennende! 😊

-alx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.