Digitalisering i byggebransjen: BIM er ikke svaret

Bygningsinformasjonsmodellen (BIM) er ikke svaret på hvordan byggebransjen skal digitaliseres. Det vil si, det er ikke hele svaret. BIM er en viktig del av løsningen. Og det er mange andre prosesser og verktøy som må på plass for å lykkes med digitalisering som gir effektivisering.

Tidligere i min karriere, da jeg jobbet i Selvaagbygg med standardisering og utvikling av Selvaagbyggs standard boligprodukter, jobbet vi også intenst med digitalisering gjennom Selvaags satsing i Selvaag Bluethink. Det handlet om å tenke på en helt annen måte, en type radikal endring av måten å jobbe på -“Blue Ocean Strategy” med Selvaag Bluethink. Det var mye nybrottsarbeid som ble gjort i Selvaag den gangen. Utveksling av filer mellom de prosjekterende ved hjelp av IFC-filer inn i en sentral BIM-modell, “knowledge-based engineering” (KBE) som prosjekterte løsningsforslag basert på et regelsett f.eks. tekniske forskrifter og våtromsnormen, applikasjon for prosjektering og konfigurering av et helt prosjekt basert på predefinerte valgmuligheter innenfor et standard sortement. Selvaag Bluethink laget også en applikasjon som samlet kunnskap og som dokumenterte alternativsvurderinger på en strukturert og tydelig måte, slik at organisasjonen kunne lære av det som var gjort tidligere. Dette gjorde Selvaag allerede i 2000 og utover. Selvaag var tidlig ute og satset mye penger på Bluethink. Selvaag var sannsynligvis for tidlig ute, og jeg tror historien ville vært annerledes om samme satsingen hadde blitt gjort i dag. Bluethink ble dessverre lagt ned da finanskrisen kom i 2008.

Vi som var med på dette spennende pioneer-arbeidet lærte mye om digitalisering den gangen. Nå virker det som hele bransjen er mer moden på å få til effektivisering gjennom digitalisering. BIM er kanskje blitt standard i alle prosjekter? I Statsbygg har man satset på BIM gjennom mange år, og der er BIM standard. De som skal utvikle, prosjektere og bygge bygg med mening for Statsbygg må bruke BIM. Men er BIM svaret på digitaliseringsnøtten?

Effektivitet må bety å bruke minst mulig ressurser på å skape mest mulig verdi.

Nei, det er det ikke. Men BIM er en del av svaret. Jeg mener også at standardisering er en helt avgjørende og sentral faktor for å få til effektivisering. Det er derfor bra at entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) nå har lansert en ny BIM-manual, utarbeidet med bred involvering fra mange av entreprenørene.
I tillegg til BIM og standardisering er det mange andre digitale løsninger som må på plass for å håndtere den enorme informasjonsmengden som genereres i et byggeprosjekt. Et byggeprosjekt består av veldig mye informasjon og kommunikasjon. All informasjon og kommunikasjon bør digitaliseres hvis man skal jobbe mer effektivt. Men alt bør ikke legges inn i BIM’en, slik det kan virke som mange mener. Dersom all informasjon legges inn i modellen, blir den for tung å bruke. Dessuten vil man da sløse mye ressurser ved å legge inn informasjon som likevel ikke blir brukt. Effektivitet må bety å bruke minst mulig ressurser på å skape mest mulig verdi. Pull-prinsippet fra LEAN er da nyttig for å se hva som skaper verdi for kunden.
La oss tenke oss en byggherre som skal ha et nytt bygg som han også skal drifte når det står ferdig. Byggherren vil ha en “digital tvilling”, i tillegg til det fysiske bygget. Ved bruk av pull-prinsippet vil man da spørre byggherrens driftsavdeling om hvilken informasjon som de trenger i modellen for å drifte bygget på en effektiv måte. Det er da sannsynlig at driftsavdelingen har mer nytte av driftsrelaterte sensorer plassert i bygget enn informasjon i BIM-modellen om hvordan byggeprosessen ble gjort.
Det sentrale spørsmål er da hvordan informasjonen behandles og brukes. Mye av den prosjektspesifikke prosessinformasjonen er kun nyttig når man bygger prosjektet og ikke når prosjektet er ferdig. BIM er derfor ikke svaret på digitaliseringen, men kundeverdi og effekt er det som må være utløsende faktorer for hva man bruker tid og energi på. Skaper ikke innsatsen verdi er det sløsing. Den digitale tvillingen er derfor ikke bare en BIM-modell med all mulig info, men en BIM-modell og tilhørende database(r) med riktig mengde informasjon.

Den digital tvillingen av bygget må bestå av mye mer enn bare BIM. 

Statsbygg har gjennom sin satsing “Digibygg” laget en arena for å teste ut alle mulige digitale løsninger som kan gi effekt og verdi. På prosjektet for Statens vegvesen på Gol har de for eksempel brukt RFID (RadioFrekvensIDentifikasjon) og GTIN (strekkode) merking av komponenter som gir verdi både i byggeprosessen og i driftsfasen etter bygget er ferdig. En trailer med varer merket med RFID kan kjøre gjennom en stor scanner på veg inn på byggeplassen. Traileren losses for varer og scannes igjen på vei ut. Dette gir en rask og nøyaktig opptelling og spesifikasjon av varer som ble levert til byggeplassen fra den traileren. I driftsfasen kan man scanne RFID eller vanlige strekkoder, som er markert pr 1 meter på en kabel, for å finne ut hvor denne kabelen kommer fra, hvor den er terminert, hvor mange punkter som er på kabelen, hvor lang den er og hvor på kabelen du har scannet. Tenk deg hvor mye informasjon man her snakker om, kun på én kabel. I et bygg er det millioner av informasjonspunkter. Skal alt dette legges inn i èn BIM-modell? Gir det verdi?
Jeg tror det er sløsing å legge alt inn i modellen. Du må selvfølgelig ha kontroll på informasjonen i en form for database knyttet til bygget, men alt kan ikke legges inn i BIM-modellen.

Den digital tvillingen av bygget må derfor bestå av mye mer enn bare BIM. Vi snakker om en omfattende database av informasjon som må være tilgjengelig for de som skal bruke den, slik at det gir verdi raskt. Vi kan da ikke basere oss på at driftspersonellet skal være en veldig datakyndig BIM-tekniker. De digitale løsningene må være raskere, enklere og bedre enn “gamlemåten” å gjøre det på. Vi har derfor en stor jobb foran oss i hele bransjen.

Det viktigste er å prøve, feile og lære.
Prøv de enkle tingene og se om det virker. Ta videre det som virker og prøv noe annet der det ikke virket. Og for all del, pass på at det gir verdi.

-alx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.