ProsjektPraten – læring og nettverk for bedre prosjekter

Hei.
Vil gjerne ha tilbakemelding på en idé. 🙂

Hvordan gjør man erfaringsoverføring? Har du gode teknikker for å lære og utvikle kompetanse. Tar dere i bruk «beste praksis»? Hva er «beste praksis»? Hvem har egentlig mandat til å bestemme hva som er beste praksis? 😉
Det er utvilsomt mange måter å gjøre ting på, som kan være bra. Hva som er beste praksis for meg er nødvendigvis ikke beste praksis for deg.  Hva har du gjort, eller hva gjør du, som fungerer bra for deg? Hva gjør dere i prosjektene som gir effekt for dere og for kundene deres?

Det som er viktig er å være nysgjerrig og lærevillig.  Jeg er nysgjerrig og jeg ønsker å lære fra deg og andre.  Jeg har derfor en idé om å etablere et uformelt møtefora, der vi prosjektfolk fra bygg- og eiendomsbransjen kan treffes og prate sammen og dele erfaringer.  Jeg ser for meg at dette skal skje i uformelle omgivelser, gjerne en café, gjerne tidlig på morgenen kl.7:30-9, f.eks. en gang i måneden. Vi tar oss en kopp kaffe, deler erfaringer, lærer av hverandre og bygger nettverk. Jeg ser for meg at vi også har et interessant innlegg på 15-20 min i litt TED-talk stil, gjerne fra et prosjekt som er interessant for flere. Videre ønsker jeg å etablere et opplegg for systematisk nettverking. Du kommer, er bevisst på hvem du gjerne vil treffe eller vil ha hjelp fra, også legger vi til rette for at du kan få treffe den eller de du har lyst å prate med.

Mitt ønske er at dette skal være kostnadsfritt for alle. Du kjøper din egen kaffi og blings, så holder vi det på low-budget.  Første ProsjektPraten håper jeg å få til i løpet av desember 2019 i Bergen.

Jeg setter pris på om dere vil gi meg en tilbakemelding om hva dere syns om idéen, om dere har tips om egnede lokaler/café, hvilke teknikker og tema som kan være aktuelle og bringe inn, gjerne tips om interresante/interesserte personer som burde bli med, og send meg gjerne din e-post adresse om du vil bli med på mailinglisten for denne arrangementsserien.

-alx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.