T-2 Prosjekt AS og ProsjektEffekt AS går sammen for å nå langt.

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.

-African proverb

Nylig annonserte Alexander Strand at han satser for fullt i eget selskap, ProsjektEffekt AS, der også den populære bloggen om prosjekt og ledelse finnes på www.prosjekteffekt.no.

Nå har ProsjektEffekt AS fått med seg det velrennomerte prosjektadministrasjonsselskapet T-2 Prosjekt AS på eiersiden. Det nye felles selskapet eies 50/50 og endrer navn til T-2 Prosjekt Vest AS. T-2 Prosjekt Vest AS skal være Vestlandets foretrukne fagmiljø og tilby topp ressurser på prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjekteringsledelse og prosjektadministrasjon. “Vi er spesielt gode i utvikling av riktige prosjekter for kundene, se helhetlige sammenhenger og få prosjektfolkene til å jobbe godt sammen for å skape gode prosjektopplevelser og dermed gode prosjekter”, forteller Alexander Strand som brenner for å videreutvikle bygg- og eiendomsbransjen til å bli en mer attraktiv og effektiv bransje. “Vi kan mye om samspillsmodeller og LEAN kultur/metodikk, og tror at det å koble strukturkapital med humankapitalen og relasjonskompetanse er noe av nøkkelen for å få til gode prosjekter”, fortsetter han.

Satser i Bergen og på Vestlandet

Eierne i T-2 Prosjekt AS; Geir Barton Torsæter, Magne Torsæter og Arne Torsæter, forteller at de lenge har hatt i ønske om å starte et kontor i Bergen. Etter flere vellykkede prosjekter i Bergen har selskapet etablert et godt rennomé i Vestlandets hovedstad, ikke minst da Geir Torsæter var Statsbyggs prosjektleder for rehabiliteringen av Universitetsmuseet som nylig ble åpnet med brask og bram av Statsminister Erna Solberg.

Kilde foto: På Høyden – Nyhetsavisen for Universitetet i Bergen

Se det fantastiske lysshowet fra åpningen her: https://pahoyden.no/direkte-lysshow-for-universitetsmuseet/412271

Prosjektet har også utmerket seg i Bygg21 sin søken etter beste praksis i bygg- og eiendomsbransjen. Prosjektleder Fredrik Nilsen, OBAS Vest og Geir B. Torsæter, Statsbygg – Universitetsmuseet i Bergen fikk tildelt prisen for “Beste praksis samhandling” av Bygg21 i 2018.

Fant hverandre og skaper vinn-vinn situasjon

Geir og Alexander kjenner hverandre fra ulike roller i Statsbygg. Geir som innleid prosjektleder i flere prosjekter blant annet Universitetsmuseet i Bergen, Eidsvollsbygningen, Nytt regjeringskvartal og Alexander som Avdelingsdirektør for universitets- og høgskoleporteføljen samt Prosjektdirektør for det største universitetsbygget i landet, -Livsvitenskapsbygget.

“Som vi gjør i prosjektene våre har vi også i denne prosessen jobbet for å forstå hverandres behov på en god måte, og skape en vinn-vinn situasjon som kan ta oss videre inn i en felles fremtid”, forteller Geir B. Torsæter entusiastisk. “Vi har svært like verdier og meninger om hva vi mener er viktig for at et byggeprosjekt skal lykkes. Alexanders kompetanse og erfaring på både prosjekt, innovasjon og ledelse vil styrke T-2 som helhet, og gir oss sterk tro på vekst og suksess på Vestlandet. Vi er veldig fornøyd med å få han med på laget!”

To glade herrer er klare for å utvikle fagmiljøet innen prosjektledelse på Vestlandet gjennom satsingen T-2 Prosjekt Vest AS.
(Alexander Strand t.v. og Geir Barton Torsæter t.h.)

ProsjektEffekt.no lever videre

Selv om Alexander og hans selskap nå blir en del av T-2 familien skal den prosjektfaglige bloggen ProsjektEffekt.no leve videre. “ProsjektEffekt blir vår satsing på å formidle fag og vår kompetanse. Vi jobber også med flere andre idéer for å skape faglig forum og erfaringsdeling innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon på tvers av selskapene i bransjen”, forteller Alexander.
“Vi er i god dialog med akademia for å tilby undervisning og utvikling av fagmiljøet hos de kommende prosjektledere i bransjen.
Nå når Bygg21 prosjektet avsluttes er det viktig at selskapene i bransjen tar kompetansen om beste praksis videre. Her vil vi ta vår del av ansvaret.», avslutter Geir og Alexander samstemte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.