Det er først når følelsene blir engasjert at endringer skjer.

“For å nå din drøm må du være modig.” –Inspiratoren
Dette innlegget er fortsettelse på temaet å være modig og ta ansvar for livet sitt, samt en bokomtale av en bra bok jeg har lest. Det er Svein Harald Røine sin bok “Modig”.

En kollega av meg kom med denne boken etter at jeg hadde skrevet på bloggen min om det å være modig og om å tørre litt mer for å nærme seg drømmene sine.
Kollegaen min sa at hun hadde lest blogginnlegget mitt og ble så inspirert. Hun kom til å tenke på en bok som hun hadde lest tidligere om det å være modig, og hun ville at jeg skulle få lese den også.
Blogginnlegget heter “Den som våger… -kan vinne!” og du kan lese det her: https://prosjekteffekt.no/2018/11/22/330/

Modig av Svein Harald Røine (Cappelen Damm)

Boken til Røine er skrevet på en artig og lettlest måte. Det er en historie om Røine selv som mister jobben sin og som må finne sitt indre mot for å gjøre det han egentlig har lyst til. Nå når han har mistet jobben har han en unik mulighet til å gjøre noe helt annet, -gjøre det han egentlig drømmer om. Svein Harald får kontakt med en person som han snakker med som en mentor. Han går bare under navnet “Inspiratoren” i boken og han er virkelig en inspirator for både Røine og for leseren av boken.

“Modig” åpner med et visuelt bilde på livet som kan være ganske trist, men også viktig for å forstå at vi har begrensede muligheter til å gjøre det vi ønsker her i livet. Bildet er å se for seg livet som en bunke med post-it lapper. En post-it lapp rives av for hver dag. Dersom du lever til du er ca 80 år har du ca 30.000 lapper. Dagens hendelser havner på lappen og rives av blokken. Når du er i 40-årene (slik jeg er) har du ca 15.000 post-it lapper igjen og de rives av blokken i en rasende fart. Så “grip dagen” og post-it lappen og gjør noe med det du drømmer om!

“Gårsdagen er borte.
Morgendagen er ennå ikke kommet.
Vi har bare i dag.
La oss begynne.”

-Mor Teresa

Det er du som må gjøre noe med livet ditt selv. Det er ingen andre som tar ansvar for ditt liv. Det må du gjøre selv.
Gjør du noe har du mot! Det er de modige som forandrer livet. De er de modige som forandrer verden.

Du tenker kanskje at du har for store problemer eller utfordringer i livet som står i veien for at du skal få til det du ønsker. Står noe i veien for at du skal kunne gå videre på veien mot din drøm?
I boken forteller Røine om da han opplvede problemer på jobben sin, og han følte han hadde nådd sitt “inkompetansenivå”. Hva skulle han gjøre? Etter en god prat med sin kjære kone tok han kontakt med en coach som kunne hjelpe ham tenke gjennom og gi Svein Harald et større perspektiv på egne problemer.
Coachen sa: still deg selv disse tre spørsmålene om du føler at du har store problemer, som skaper hindringer for drømmene i livet ditt:
1. Hvor alvorlig er dette problemet i verdenssammenheng?
2. Hvor mange mennesker vil bytte sitt problem med ditt?
3. Hvordan kan du snu dette problemet til en fordel for deg?
De to første spørsmålene hjelper det å se ting i et større perspektiv, mens det siste spørsmålet hjelper deg å tenke løsningsorientert.
Har du med deg disse spørsmålene når du møter på utfordringer, vil det meste oppleves enklere etter du har stilt deg disse spørsmålene enn før. Prøv det neste gang du møter problemer.

Når du har jobbet med å sette problemene dine i et større perspektiv og funnet en løsningsorientert tilnærming, er det da bare å sette i gang for å skape sin endring?
Det er nok ikke nok, dessverre. Du må klare å engasjere følelsene dine. Du må kjenne det i hjertet ditt. Høye mål oppnås bare dersom det blir en besettelse. For at det skal bli en besettelse må målet være så attraktivt at det har en magnetisk effekt. Røine kaller det “magnetmål”.
Han viser videre til Tony Robbins sin oppfatning om menneskers seks grunnleggende behov:
1. Trygghet
2. Variasjon
3. Kjærlighet
4. Betydning
5. Vekst
6. Bidrag
Dette er gode ord på menneskers basale behov, og noe jeg har opplevd i mine lederroller gang på gang. Folk har nok forskjellig behov for trygghet (derfor blir noen gründere), variasjon og vekst. Men jeg tror alle har behov for å bli sett, bli anerkjent og kjenne at de bidrar til noe større og viktig.

En annen interessant observasjon i boken er påstanden om at vi mennesker gjør mer for å unngå smerte enn for å oppnå glede. Tenk på det. Du gjør ikke endringer før nåsituasjonen har så stor smerte at den er større enn smerten ved å gjøren endringen.
• Nå-smerte < Endringssmerte = Ingen endring
• Nå-smerte > Endringssmerte = Endring
Dette blir en form for skippertaksteknikk. Du venter og venter helt du gjøre endringen.
Dersom du heller gjør små justeringer hele tiden vil ikke endringssmerten bli så stor. Da må endring eller utvikling bli en vane og en holdning. Inspiratoren i boken kommer da med et godt tips. For å lage en vane, må du gjøre det hver dag! Det du vil bli god på må du gjøre hver dag.
Hvis du gjør noe til en vane, krever det kanskje mindre mot også?
Jeg mener det krever større mot å gjøre store endringer, enn hele tiden gjøre små endringer. Så kanskje det egentlig er enklere å gjøre det til en vane?

Røines bok handler om mer enn å være modig. Den handler også om livet selv. Hva som er viktig i livet. Det er en ganske bred bok, med mange viktige temaer. Konklusjonen til Røine er at mot er en katalysator for å få til det du ønsker i livet. Det er jeg enig i.
Jeg vil på det varmeste anbefale denne boken til alle. Den gir deg mange gode historier, morsomme anekdoter, tankevekkende perspektiver og spørsmål, og kanskje svaret på hva som er viktig her i livet..?
God lesning!

-alx

(NB! Dette er ikke reklame. Jeg skriver dette på eget initiativ og av egen interesse, og fordi jeg vil dele.)

@prosjekteffekt
www.prosjekteffekt.no

#bokenmodig #modig #hverdagsmot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.